طراحی سایت

کار فرما:فرح فروهش طهرانی

مجری:گروه مهندسین فروهش

طراح:گروه مهندسین فروهش

نظارت:

مساحت روف گاردن(متر مربع):۲۵۰

زیر بنای مفید:

تعداد واحد ها:

زیر بنای کل:

تعداد طبقات:

تعداد پارکینگ:

نوع سازه:

نوع نما:

سیستم سرمایش و گرمایش:

طراحی سایت توسط فراکارانت