طراحی سایت

کار فرما:علیرضا آراسته

مجری:گروه مهندسین فروهش

طراح:افشین شاهین ـ شیده تکاپومنش

نظارت:مهندس آصف

مساحت زمین (متر مربع):۵۸۰

زیر بنای مفید:۱۸۸۰

تعداد واحد ها:۵

زیر بنای کل:۲۵۰۰

تعداد طبقات:۷

تعداد پارکینگ:۱۸

نوع سازه:اسکلت فلزی

نوع نما:سنگ ـ شیشه ـ ترمووود

سیستم سرمایش و گرمایش:Roof top package

طراحی سایت توسط فراکارانت